Actievoorwaarden SENSEO® winactie moederdagpakket

Maak kans op een moederdagpakket t.w.v. €114.99 door deel te nemen aan onze Facebook of Instagram winactie. De actie heeft als doel het merk SENSEO® te promoten. Eén prijzenpakket bestaat uit:

  • Een beige SENSEO® Select t.w.v. €89.99
  • Een tijdschriften pakket naar keuze t.w.v. €25.00

In totaal zal er één moederdagpakket worden verloot op Facebook en één op Instagram. Deelnemers maken kans op de prijs door op Instagram of op Facebook een lieve boodschap achter te laten voor zijn/haar moeder in de comments van de winactie post.

 

Periode:

De actie start op 28 april 2022 en eindigt op 4 mei 2022. Op 5 mei 2022 wordt de winnaar door ons bekendgemaakt in een comment onder de post direct na het eindigen van de actie. De winnaar moet binnen twee weken na ontvangst van die DM zijn/haar adres en e-mail adres opgeven voor verzending van de prijs. Als geen adres wordt opgegeven binnen die twee weken, komt de prijs te vervalen aan Jacobs Douwe Egberts. Als binnen twee weken na opgeven van het adres geen prijs is ontvangen, kunt u navraag doen via www.senseo.nl/contact tot zes weken na einde van de actie.

 

Recht op deelname:

Deelname is gratis. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en hun vaste woonplaats in Nederland hebben. Voor minderjarigen geldt dat toestemming van ouders is vereist. Per deelnemer kan slechts één deelname worden ingezonden. Het is voor medewerkers van JDE niet toegestaan om deel te nemen aan deze actie.

 

Bevestiging:

Door aan deze actie deel te nemen, bevestigt u dat u de hier beschreven voorwaarden aanvaardt.

 

Privacy:

De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer die worden verzameld via deze Actie. Specifiek voor acties hebben wij een Privacy Verklaring voor promotionele acties opgesteld, welke van toepassing is op de Actie en te vinden op https://www.senseo.nl/privacy/privacyverklaring-promotionele-acties/ .

De Organisator bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als de Actie voortduurt. Na het beëindigen van de Actie worden jouw persoonsgegevens verwijderd, met uitzondering van ondergenoemde promotionele doeleinden.

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden aan onze partners Somention BV en Desk Services BV verstrekt. Somention BV kiest de winnaars en Desk Services BV verstuurt de tijdschriften.

Met het deelnemen aan de Actie geeft de Deelnemer toestemming aan de Organisator om de inzendingen van de Deelnemer te gebruiken voor de volgende promotionele doeleinden: plaatsen op Facebook of Instagram.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inzendingen van de Deelnemer worden eigendom van de Organisator.

Door de inzending voor deelname aan de Actie stemt de Deelnemer ermee in dat de intellectuele eigendomsrechten van de Deelnemer niet worden overgedragen aan de Organisator. De Deelnemer doet ook afstand van de uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.

Alle auteursrechten op de inhoud van de website waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

 

Aansprakelijkheid

De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.

De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.

De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden, zoals Post NL of netwerk-, computer hardware-, of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van toegezonden goederen. Ook kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.

De voorgaande leden zijn van kracht voor zover geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

 

Klachten:

Als u vragen en/of klachten heeft over deze actie, neem dan contact op met de Jacobs Douwe Egberts Consumentenservice per post via Jacobs Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht of via www.senseo.nl/contact .

Actievoorwaarden SENSEO® winactie moederdagpakket

Maak kans op een moederdagpakket t.w.v. €114.99 door deel te nemen aan onze Facebook of Instagram winactie. De actie heeft als doel het merk SENSEO® te promoten. Eén prijzenpakket bestaat uit:

  • Een beige SENSEO® Select t.w.v. €89.99
  • Een tijdschriften pakket naar keuze t.w.v. €25.00

In totaal zal er één moederdagpakket worden verloot op Facebook en één op Instagram. Deelnemers maken kans op de prijs door op Instagram of op Facebook een lieve boodschap achter te laten voor zijn/haar moeder in de comments van de winactie post.

 

Periode:

De actie start op 28 april 2022 en eindigt op 4 mei 2022. Op 5 mei 2022 wordt de winnaar door ons bekendgemaakt in een comment onder de post direct na het eindigen van de actie. De winnaar moet binnen twee weken na ontvangst van die DM zijn/haar adres en e-mail adres opgeven voor verzending van de prijs. Als geen adres wordt opgegeven binnen die twee weken, komt de prijs te vervalen aan Jacobs Douwe Egberts. Als binnen twee weken na opgeven van het adres geen prijs is ontvangen, kunt u navraag doen via www.senseo.nl/contact tot zes weken na einde van de actie.

 

Recht op deelname:

Deelname is gratis. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en hun vaste woonplaats in Nederland hebben. Voor minderjarigen geldt dat toestemming van ouders is vereist. Per deelnemer kan slechts één deelname worden ingezonden. Het is voor medewerkers van JDE niet toegestaan om deel te nemen aan deze actie.

 

Bevestiging:

Door aan deze actie deel te nemen, bevestigt u dat u de hier beschreven voorwaarden aanvaardt.

 

Privacy:

De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer die worden verzameld via deze Actie. Specifiek voor acties hebben wij een Privacy Verklaring voor promotionele acties opgesteld, welke van toepassing is op de Actie en te vinden op https://www.senseo.nl/privacy/privacyverklaring-promotionele-acties/ .

De Organisator bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als de Actie voortduurt. Na het beëindigen van de Actie worden jouw persoonsgegevens verwijderd, met uitzondering van ondergenoemde promotionele doeleinden.

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden aan onze partners Somention BV en Desk Services BV verstrekt. Somention BV kiest de winnaars en Desk Services BV verstuurt de tijdschriften.

Met het deelnemen aan de Actie geeft de Deelnemer toestemming aan de Organisator om de inzendingen van de Deelnemer te gebruiken voor de volgende promotionele doeleinden: plaatsen op Facebook of Instagram.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inzendingen van de Deelnemer worden eigendom van de Organisator.

Door de inzending voor deelname aan de Actie stemt de Deelnemer ermee in dat de intellectuele eigendomsrechten van de Deelnemer niet worden overgedragen aan de Organisator. De Deelnemer doet ook afstand van de uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.

Alle auteursrechten op de inhoud van de website waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

 

Aansprakelijkheid

De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.

De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.

De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden, zoals Post NL of netwerk-, computer hardware-, of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van toegezonden goederen. Ook kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.

De voorgaande leden zijn van kracht voor zover geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

 

Klachten:

Als u vragen en/of klachten heeft over deze actie, neem dan contact op met de Jacobs Douwe Egberts Consumentenservice per post via Jacobs Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht of via www.senseo.nl/contact .