ACTIEVOORWAARDEN SENSEO® 20 jaar

Actievoorwaarden – Win elke week één van de 20 uitjes samen

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie “Win elke week één van de 20 uitjes samen” (“Actie”) georganiseerd door JACOBS DOUWE EGBERTS NL B.V. (“Organisator”) gevestigd te Utrecht, Vleutensevaart 35, 3532 AD Utrecht.

1.2 De Organisator handelt in overeenstemming met de gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

1.3 De Actie heeft als doel om het merk SENSEO® te promoten. De Actie bestaat uit het kopen van een actieverpakking met een unieke code op de actie sticker en het insturen van het deelname formulier inclusief de unieke actiecode waardoor de Deelnemer kans maakt op het winnen van één van de verschillende 20 uitjes.

1.4 Jacobs Douwe Egberts behoudt zich het recht voor om de algemene spelvoorwaarden ten voordele van de Deelnemers te wijzigen. De algemene spelvoorwaarden kunnen niet tijdens de looptijd van een Actie ten nadelen van de Deelnemers worden gewijzigd.

1.5 De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen.

 

2. Deelname

2.1 Indien wordt deelgenomen aan de Actie, gaat de Deelnemer akkoord met de algemene actievoorwaarden.

2.2 Een Deelnemer aan de Actie is een ieder die alle stappen voor deelname (zie artikel 2.7) aan de Actie heeft voltooid (“Deelnemer”).

2.3 Het is mogelijk om deel te nemen aan de Actie vanaf 29 september 2021 tot en met 2 januari 2022 door het kopen van een actieverpakking met actiesticker en het invullen van het deelname formulier en de unieke actiecode in te vullen op www.senseo.nl/20jaar.

2.4 De deelname aan de Actie is gratis.

2.5 Voor deelname aan de Actie geldt dat de Deelnemer tenminste 18 jaar of ouder is. Mocht de Deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, is het noodzakelijk dat toestemming is gegeven door de ouders of wettelijke verzorgers van de minderjarige voor deelname aan de Actie.

2.6 Een voorwaarde voor deelname is dat de Deelnemer een vaste woon- of verblijfplaats heeft in Nederland.

2.7 Om deel te nemen aan de Actie moeten de volgende stappen door de Deelnemer worden voltooid:

 1. 1. Koop een actieverpakking met actiesticker (De Actieproducten zijn de SENSEO® Classic, Espresso, Strong, Extra Strong, Mild, Mocca Gourmet, Decaf, Gold en Gold Intense. Deelname kan alleen met Actieproducten die in Nederland zijn gekocht.)
 2. 2. Verzilver jouw unieke actiecode op www.senseo.nl/20jaar door het deelname formulier en de unieke actiecode in te vullen (Op een Actieproduct zal één (1) unieke actiecode worden gedrukt waarmee één (1) keer kan worden deelgenomen.)

 

3. Privacy

3.1 De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer die worden verzameld via deze Actie. Specifiek voor promotionele acties hebben wij een Privacy Verklaring voor promotionele acties opgesteld, welke van toepassing is op de Actie en te vinden op https://www.senseo.nl/privacy/privacyverklaring-promotionele-acties/.

3.2 De Organisator bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als de Actie voortduurt. Na het beëindigen van de Actie worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

3.3 De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden verstrekt aan Free For One (ter verzending van de prijzen) en Desk Services (ter trekking van winnaars).

3.4 Met het deelnemen aan de Actie geeft de Deelnemer toestemming aan de Organisator om de inzendingen van de Deelnemer te gebruiken voor de volgende promotionele doeleinden: plaatsen op website, Social Media, EDM.

 

4. Prijzen

4.1 De totale waarde van de prijs/prijzen bedraagt €13.125. In totaal zijn 280 prijzen te winnen. De prijzen zijn:

 • 1. Samen uit slapen; 40 x ontbijtje op bed voor 2 t.w.v. 30,- (bakker bart)
 • 2. Samen uit logeren; 5 x hotelovernachting voor 2 in eigen land t.w.v. 150,- euro
 • 3. Samen uit wandelen; 10 x happen & stappen arrangement voor 2 t.w.v. 44,- euro
 • 4. Samen uit relaxen; 15 x sauna entree voor 2 t.w.v. 80,- euro
 • 5. Samen uit lunchen; 5 x 2‐gangen lunch voor 2 t.w.v. 30,- euro
 • 6. Samen uit dineren; 5 x 3-gangen diner voor 2 t.w.v. 100,- euro
 • 7. Samen uit fietsen; 10 x fietsarrangement voor 2 (2 elektrische fietsen met route) t.w.v. 60,-
 • 8. Samen uit picknicken: 10 x picknickmand voor 2 t.w.v. 60,- (exclusief etenswaren)
 • 9. Samen uit shoppen: 10 x shoptegoed in de vorm van een fashion cheque voor 2 t.w.v. 100,-
 • 10. Samen uit hightea‐en; 10x high tea arrangement voor 2 t.w.v. 50,- euro
 • 11. Samen uit vliegen: 3 x Rondvlucht vanaf Teuge Airport voor 2 personen (30 min) t.w.v. 155,- euro
 • 12. Samen uit zwemmen: 10 x toegang tot subtropisch zwemparadijs voor 2 t.w.v. 42,00 euro
 • 13. Samen uit waaien: 2 x overnachting voor 2 personen aan de kust in een vakantiehuisje t.w.v. 400,-
 • 14. Samen uit sporten: 45 x sportvoucher voor 2 t.w.v. 30,- euro
 • 15. Samen uit lachen: 10 x stand—up comedian voor 2 t.w.v. 30,- euro (comedy cafe Amsterdam)
 • 16. Samen uit flaneren: 10 x een high wine voor 2 t.w.v. 50,- euro (stad naar keuze in Nederland)
 • 17. Samen uit terrasje pikken: 10 x voucher voor 4 drankjes +bittergarnituur voor 2 personen t.w.v. 30,-
 • 18. Samen uit cultuursnuiven: 10 x Podium cadeaukaart t.w.v. 75,- euro
 • 19. Samen uit varen: 10 x rondvaart in leuke stad t.w.v. 40,- euro
 • 20. Samen uit in het donker: 50 x bioscoopbon voor 2 personen t.w.v. 30,- euro

4.2 De prijzen die worden uitgereikt zijn exclusief kansspelbelasting. De kansspelbelasting wordt door Jacobs Douwe Egberts betaald.

4.3 De winnaars worden door de Organisator geselecteerd. Het antwoord dat de Deelnemer geeft op de vraag: ‘Vertel ons met wie en waarom jij één van de 20 uitjes samen zou willen winnen’ is doorslaggevend en wordt beoordeeld op creativiteit en originaliteit.

4.4 De prijswinnaars worden bekend gemaakt in de week van 4 oktober 2021, 11 oktober 2021, 18 oktober 2021, 25 oktober 2021, 25 oktober 2021, 1 november 2021, 8 november 2021, 15 november 2021, 22 november 2021, 29 november 2021, 6 december 2021, 13 december 2021, 20 december 2021, 27 december 2021. De winnaars krijgen persoonlijk bericht via het op het deelnameformulier ingevulde e-mailadres.

4.5 De winnaar(s) moeten binnen twee weken na ontvangst van een e-mail van de Organisator hun adresgegevens opgeven voor verzending van de prijs. Als de Organisator geen adresgegevens van de winnaar(s) heeft ontvangen binnen deze twee weken, komt de prijs te vervallen aan de Organisator.

4.6 De prijs wordt per post en per email verzonden.

4.7 Als de winnaar twee weken na het opgeven van de adresgegevens niets heeft ontvangen, kan men hiervoor navraag doen https://www.senseo.nl/contact tot zes weken na het einde van de Actie.

4.8 Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Indien een prijs wordt geweigerd, komt die prijs te vervallen aan de Organisator.

4.9 Voor prijzen die om een reden als vermeld in deze Actievoorwaarden zijn vervallen aan de Organisator, zal de Organisator conform deze Actievoorwaarden een nieuwe winnaar aanwijzen.

 

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle inzendingen van de Deelnemer worden eigendom van de Organisator.

5.2 Door de inzending voor deelname aan de Actie stemt de Deelnemer ermee in dat de intellectuele eigendomsrechten van de Deelnemer om niet worden overdragen aan de Organisator. De Deelnemer doet ook afstand van de uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.

5.3 Alle auteursrechten op de inhoud van de website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.

6.2 De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.

6.3 De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden, zoals Post NL of voor netwerk-, computer hardware-, of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van toegezonden goederen. Ook kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.

6.4 De voorgaande leden zijn van kracht voor zover geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

 

7. Klachten

7.1 Een klacht over de Actie of de algemene spelvoorwaarden kan schriftelijk worden ingediend bij Jacobs Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht of via de volgende webpagina: https://www.senseo.nl/contact. Na ontvangst van de klacht wordt binnen 5 werkdagen schriftelijk dan wel telefonisch contact opgenomen door de Organisator.

 

8. Slotbepalingen

8.1 Deze algemene actievoorwaarden zijn eenvoudig te raadplegen en verkrijgbaar op www.senseo.nl/20jaar. De algemene actievoorwaarden zijn kosteloos te verkrijgen op schriftelijk verzoek aan Jacobs Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht of via de volgende webpagina: https://www.senseo.nl/contact.

8.2 De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen aan de Organisator te laten vervalen in het geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie.