​PRIVACYBELEID​

INGANGSDATUM 01-08-2022

Bedankt voor uw bezoek aan onze website.  Jacobs Douwe Egberts (“JDE”) zet zich in voor de bescherming van de privacy van degenen die onze website bezoeken. Wij verzoeken u onderstaand beleid aandachtig door te lezen.  

JDE (Jacobs Douwe Egberts NL BV, Vleutensevaart 35, 3532 AD, Utrecht) (“WIJ”) met merken (Douwe Egberts, illy, Kanis en Gunnink, L'OR, Natreen, Pickwick, Senseo, Tassimo) is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke informatie, wat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor hoe en waarom uw persoonlijke informatie wordt verwerkt. "Wij", "Ons" "Onze" en JDE", al dan niet met een hoofdletter, betekent JDE namens zichzelf en haar gelieerde ondernemingen en gerelateerde entiteiten die opereren als een JDE-merk, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden. 

Dit Privacybeleid beschrijft hoe en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan, verwerken en delen. Het is van toepassing op alle persoonlijke informatie die we over u verzamelen op onze website, wanneer u onze bedrijfskantoren bezoekt, met ons communiceert (inclusief via klantenservice, sociale-mediaplatforms en andere middelen) of op andere manieren met ons communiceert. 

Dit Privacybeleid bevat verwijzingen naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU en kan dus verwijzingen bevatten die mogelijk niet van toepassing zijn op uw specifieke land of rechtsgebied. Waar overeenkomstige bepalingen bestaan ​​onder uw nationale wetgeving, kunnen deze worden aangenomen voor de doeleinden van dit Privacybeleid.  

Bovendien kunnen bepaalde rechtsgebieden het verzamelen, gebruiken of delen van specifieke categorieën persoonsgegevens verbieden of beperken; dienovereenkomstig kan dit Privacybeleid waarin onze praktijken worden beschreven, worden beperkt door die wetten en/of verder worden verduidelijkt in landspecifieke secties die op u van toepassing zijn in dit Privacybeleid. 

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Raadpleeg dit Privacybeleid regelmatig om op de hoogte te blijven van onze verwerkingsactiviteiten. 

 

Inhoudsopgave 

 1. Verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens
 2. How we persoonsgegevens delen en bekendmaken
 3. Reclame en marketing
 4. Bewaarperiodes
 5. Cookies
 6. Ingebedde video's
 7. Captcha
 8. Gegevensverwerking voor sociale media
 9. Gegevensbeveiliging
 10. Uw rechten als betrokkene
 11. Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

 

1. Verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens 

In het volgende gedeelte vindt u informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden wij uw gegevens verwerken, op welke rechtsgrond wij dit doen en hoe lang wij uw gegevens bewaren.  

Een wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens ontstaat wanneer een of meer van de volgende voorwaarden van toepassing zijn:  

 • Toestemming: U hebt ons uw toestemming gegeven voor het gebruik van uw informatie die u op elk moment kunt intrekken, art. 6 (1) (a) AVG.
 • Contract: U heeft/of staat op het punt een overeenkomst met ons aan te gaan en uw gegevens zijn nodig om u de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren, art. 6 (1) (b) AVG.
 • Juridische verplichting: Het kan zijn dat we uw gegevens moeten verwerken om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, zoals belasting- en arbeidsrechtgerelateerde rapportage, art. 6 (1) (c) AVG.
 • Gerechtvaardigd belang: We kunnen uw informatie gebruiken omdat we - of een derde partij - een legitiem belang heeft om dit te doen. Dit gebeurt alleen in gevallen waarin we denken dat de manier waarop we uw gegevens gebruiken geen significante invloed heeft op uw privacy, dat u een dergelijke verwerking zou verwachten of als er een dwingende reden is om dit te doen, art. 6 (1) (f) AVG.

 

Voor JDE Professional-klanten: zie de tabel "JDE Professional-gegevensverwerking" hieronder voor aanvullende informatie over hoe we uw gegevens verwerken.  

Hoe we gegevens verzamelen

Welke gegevens worden verzameld

Gebruik en rechtsgrond

Gegevensverwijdering

Wanneer u onze website bezoekt 

We verzamelen uw browsertype, besturingssysteem, foutenlogboeken en andere soortgelijke informatie met betrekking tot uw bezoek aan onze site, zoals:   

- de datum en tijd van de vraag, 

- het overgedragen gegevensvolume, 

- de toegangsstatus (inhoud overgedragen, inhoud niet gevonden), 

- de verwijzingslink, die aangeeft vanaf welke pagina u de onze hebt bereikt, 

- verkort IP-adres (om het vaststellen van een persoonlijke referentie te voorkomen)  

 

De bovengenoemde loggegevens worden alleen anoniem beoordeeld. 

 

We kunnen ook aanvullende informatie verzamelen (inclusief op welke links u klikt, welke pagina's of inhoud u bekijkt en voor hoe lang, en andere vergelijkbare statistieken over uw interacties) van cookies, trackers, webbakens en andere unieke identificatiegegevens.  

 

Met onze cookiebanner kunt u beslissen of we deze gegevens mogen verzamelen.  Raadpleeg onze cookie-sectie voor meer informatie over hoe we cookies, trackers en andere vergelijkbare technologieën gebruiken.  

De gegevens worden gebruikt om uw websitevoorkeuren, taal en cookiekeuzes te onthouden.  Het maakt het ook gemakkelijker om de site te gebruiken en kan ons helpen om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden op basis van uw voorkeuren. 

 

De wettelijke basis is ons legitieme belang om onze diensten te verbeteren of uw toestemming indien nodig.    

De opslagduur van uw cookiegegevens kan variëren afhankelijk van het type cookie dat is geïmplementeerd. Zie onze cookie-sectie in het onderstaande gedeelte 5 voor meer informatie.    

Wanneer u zich registreert /een account aanmaakt op onze webshop  

Als u een webshop-account registreert, verwerken wij uw accountregistratiegegevens zoals verstrekt in het registratieproces.   

 

Als we tijdens dit proces aanvullende gegevens verzamelen, worden deze als vrijwillig gemarkeerd en is de verwerking gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) (a) AVG. 

Deze gegevens worden gebruikt om het contract uit te voeren zoals gevraagd onder art. 6 (1) (b) AVG. 

U kunt uw account op elk gewenst moment verwijderen via uw "Mijn account" op de betreffende webshop of door contact op te nemen met Consumentenzorg via de informatie op een JDE-website.    

 

De rechtsgrond is uw toestemming die u te allen tijde kunt intrekken. 

Uw accountgegevens worden bewaard totdat u uw account verwijdert via Mijn Account of Consumentenzorg. Webshop-accounts worden automatisch verwijderd 5 jaar nadat er niet is ingelogd en er geen bestellingen zijn gedaan. 

Wanneer u een aankoop doet op onze webshop 

We verzamelen uw aankoopgegevens, zoals naam, e-mailadres, factuur- en verzendadres en betalingstype.  

 

Wanneer we uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop/onderhandelingen voor de verkoop van een product of dienst, kunnen we het e-mailadres gebruiken voor direct marketing van onze eigen soortgelijke goederen of diensten, tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking. U kunt eenvoudig bezwaar maken tegen deze verwerking op het moment van gegevensverzameling en door gebruik te maken van de afmeldlink die in elke marketing-e-mail wordt vermeld. 

Deze gegevens worden gebruikt om uw bestelling volgens het koopcontract te verwerken. 

 

De rechtsgrond is het contract met ons en omdat uw informatie nodig is om u de gevraagde producten of diensten te leveren zoals gevraagd onder art. 6 (1) (b) AVG.  

 

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang om de verkoop van onze goederen of diensten te bevorderen in overeenstemming met art. 6 (1) (f) AVG.  

Gegevensverwijdering: De verzamelde gegevens worden bewaard tot 10 jaar na de laatste aankoop OF volgens lokale bewaarvereisten. 

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven of andere marketingcommunicatie 

We verzamelen uw naam, e-mailadres en marketingvoorkeuren (indien van toepassing).  

 

We kunnen u vragen om akkoord te gaan met verdere nieuwsbrief-tracking, waardoor we kunnen herkennen wanneer u de nieuwsbrief opent en bepalen wanneer u op een specifieke link in de nieuwsbrief heeft geklikt.  

Naast de bovengenoemde gegevens verzamelen we ook uw volledige IP-adres op het moment van de registratie of bevestiging van de nieuwsbrief, evenals een kopie van de door ons verzonden bevestigingsmail. 

Dit wordt gebruikt om de JDE-nieuwsbrieven te bezorgen en contact met u op te nemen over aanbiedingen, producten, evenementen en enquêtes via e-mail en sociale mediaplatforms. 

De rechtsgrond is uw toestemming die u te allen tijde kunt intrekken via het Voorkeurencentrum of de afmeldlink in elke e-mail. 

 

Wij gebruiken deze gegevens, indien nodig, als bewijs van uw nieuwsbriefregistratie.  

 

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang om de rechtmatigheid van de levering van de nieuwsbrief volgens art. 6 (1) (f) AVG. 

 

Zie het onderstaande gedeelte 3 voor meer informatie over onze marketing- en advertentieverwerking. 

Uw gegevens en uw voorkeuren worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt. Uw gegevens worden automatisch verwijderd als er gedurende 24 maanden geen consumentenbetrokkenheid is geweest.  *Consumentenbetrokkenheid omvat het plaatsen van een bestelling, klikken op/openen van een JDE-e-mail 

Wanneer u onze kantoren bezoekt 

We verzamelen uw volledige naam, bedrijfsinformatie en andere gegevens met betrekking tot uw bezoek. 

We gebruiken dit om bezoekersgegevens bij te houden en om de veiligheid en beveiliging van onze medewerkers en gebouwen te ondersteunen.  

 

De rechtsgrond is ons legitieme belang om onze medewerkers en gebouwen te beveiligen.   

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de lokale bewaarvereisten. Neem voor meer informatie contact op met het betreffende lokale JDE-bedrijf of onze FG.  

Wanneer u contact met ons opneemt (via de Consumentenservice, E-mail, social media platforms of op een andere manier)  

We verzamelen uw naam, e-mailadres, accountgegevens en andere informatie die nodig is om uw verzoek te verwerken.  

 

Als u telefonisch contact met ons opneemt, kunnen wij ook audio-opnamen van uw gesprek verzamelen waarvan u op de hoogte wordt gebracht, met de mogelijkheid van bezwaar.  

De gegevens worden gebruikt om te reageren op uw klantenserviceverzoeken. Waar gesprekken worden opgenomen, worden de gegevens gebruikt voor trainings- en klantenservicedoeleinden.   

 

De rechtsgrond is ons legitieme belang om de klantenservice te verbeteren en voor trainingsdoeleinden van het personeel of uw toestemming indien vereist.    

 

Wanneer u contact met ons opneemt met betrekking tot een service- of (pre)contractaanvraag, worden uw gegevens ook opgeslagen in ons systeem voor klantrelatiebeheer. De rechtsgrond is dat de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is om u de gevraagde informatie, producten of diensten te verstrekken zoals vereist volgens art. 6 (1) (b) AVG.  

Persoonsgegevens die door Consumentenservice worden verwerkt, worden 6 maanden na de oplossing van de zaak waarvoor ze zijn verzameld, verwijderd.  

 

We verwijderen uw gegevens zodra deze niet langer nodig zijn voor verdere communicatie of de contractuele relatie met u en er geen uitstaande wettelijke bewaarverplichtingen zijn. 

Wanneer u deelneemt aan ons consumentenloyaliteitsprogramma 

 

We verzamelen uw naam, adres en geboortedatum en daarnaast alle andere informatie die u vrijwillig besluit te delen op de programmapagina’s.

Deze gegevens worden gebruikt om u te voorzien van de gevraagde klantenloyaliteitsprogrammadiensten.  

 

De rechtsgrond is uw toestemming die u te allen tijde kunt intrekken. 

Gegevens van het loyaliteitsprogramma van consumenten worden opgeslagen totdat uw account wordt verwijderd.  Neem contact op met de Consumentenservice om uw account te verwijderen. Uw D.E Loyalty-account wordt verwijderd als u geen waardepunten meer in uw account hebt en ook niet in de afgelopen 5 jaar op uw account hebt ingelogd.  Uw Maison du Café-account wordt verwijderd als u 1 jaar niet hebt ingelogd.     

Wanneer u deelneemt aan onze enquêtes, vragenlijsten, prijsvragen, loterijen, ons product- of servicebeoordelingen achterlaat. 

We verzamelen uw naam, bedrijfsnaam (indien van toepassing), e-mailadres, meningen en andere informatie die u vrijwillig verstrekt.  

Wanneer we deze gegevens gebruiken om onze diensten of producten te promoten, is de rechtsgrond voor de verwerking uw toestemming die u op elk moment kunt intrekken. 

Opslag kan variëren, afhankelijk van uw type deelname. Lees de officiële actievoorwaarden of details van de relevante wedstrijd/promotie voor meer informatie.  

 

AANVULLENDE PROFESSIONELE GEGEVENSVERWERKINGSINFORMATIE VAN JDE 

Hoe we gegevens verzamelen

Welke gegevens worden verzameld

Gebruik en rechtsgrond

Gegevensverwijdering

Wanneer u zich registreert /een account aanmaakt op onze webshop 

We verzamelen uw accountregistratiegegevens zoals verstrekt tijdens het registratieproces.   

 

Als we tijdens dit proces aanvullende gegevens verzamelen, worden deze als vrijwillig gemarkeerd en is de verwerking gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) (a) AVG. 

Deze gegevens worden gebruikt om het contract uit te voeren zoals gevraagd onder art. 6 (1) (b) AVG.  

Uw accountgegevens worden bewaard totdat u uw account verwijdert via de Klantenservice.  

Webshop-accountgegevens worden bewaard onder voorbehoud van lokale wettelijke bewaarschema's.  

Wanneer u een aankoop doet op onze webshop 

We verzamelen uw aankoopinformatie, bijvoorbeeld naam van contactpersoon, bedrijfsnaam, e-mail, factuur- en verzendadres en betalingstype. 

 

Wanneer we uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop/onderhandelingen voor de verkoop van een product of dienst, kunnen we het e-mailadres gebruiken voor direct marketing van onze eigen soortgelijke goederen of diensten, tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking. U kunt eenvoudig bezwaar maken tegen deze verwerking op het moment van gegevensverzameling en door gebruik te maken van de afmeldlink die in elke marketing-e-mail wordt vermeld. 

Deze gegevens worden gebruikt om uw bestelling volgens het koopcontract te verwerken. 

 

De rechtsgrond is het contract met ons en omdat uw informatie nodig is om u de gevraagde producten of diensten te leveren zoals gevraagd onder art. 6 (1) (b) AVG.  

 

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang om de verkoop van onze goederen of diensten te bevorderen volgens art. 6 (1) (f) AVG.  

Webshop-accountgegevens worden bewaard onder voorbehoud van klantcategorieën en lokale wettelijke bewaarschema's. 

Wanneer u een contract met ons aangaat (online of offline) 

We verzamelen uw aankoopinformatie, bijvoorbeeld naam van contactpersoon, bedrijfsnaam, e-mail, factuur- en verzendadres en betalingstype. 

 

Wanneer we uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop/onderhandelingen voor de verkoop van een product of dienst, kunnen we het e-mailadres gebruiken voor direct marketing van onze eigen soortgelijke goederen of diensten, tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking. U kunt eenvoudig bezwaar maken tegen deze verwerking op het moment van gegevensverzameling en door gebruik te maken van de afmeldlink die in elke marketing-e-mail wordt vermeld. 

Deze gegevens worden gebruikt om uw bestelling volgens het koopcontract te verwerken. 

De rechtsgrond is het contract met ons en omdat uw informatie nodig is om u de gevraagde producten of diensten te leveren zoals gevraagd onder art. 6 (1) (b) AVG.  

 

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang om de verkoop van onze goederen of diensten in overeenstemming met art. 6 (1) (f) AVG.  

Contractgegevens worden bewaard voor de duur van onze contractuele relatie met inachtneming van klantcategorieën en lokale wettelijke bewaarschema's.  

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven of andere marketingcommunicatie 

We verzamelen uw naam, e-mailadres en marketingvoorkeuren (indien van toepassing).  

 

We kunnen u vragen om akkoord te gaan met verdere nieuwsbrief-tracking, waardoor we kunnen herkennen wanneer u de nieuwsbrief opent en bepalen wanneer u op een specifieke link in de nieuwsbrief heeft geklikt.  

Naast de bovengenoemde gegevens verzamelen we ook uw volledige IP-adres op het moment van de registratie of bevestiging van de nieuwsbrief, evenals een kopie van de door ons verzonden bevestigingsmail. 

Dit wordt gebruikt om de JDE-nieuwsbrieven te bezorgen en contact met u op te nemen over aanbiedingen, producten, evenementen en enquêtes via e-mail en sociale mediaplatforms. 

De rechtsgrond is uw toestemming die u op elk moment kunt intrekken OF ons gerechtvaardigde belang (indien van toepassing).  

 

U kunt zich afmelden of bezwaar maken tegen deze verwerking via de Klantenservice of de afmeldlink in elke e-mail. 

 

We gebruiken deze gegevens indien nodig, als bewijs van uw nieuwsbriefregistratie.  

 

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang om de rechtmatigheid van de levering van de nieuwsbrief te verantwoorden in overeenstemming met art. 6 (1) (f) AVG 

Uw gegevens en uw voorkeuren worden opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt en in overeenstemming met de bewaarschema's van JDE.  

Wanneer u contact met ons opneemt via de Consumentenservice  

We verzamelen uw naam, e-mailadres, accountgegevens en andere informatie die nodig is om uw verzoek te verwerken.  

 

Als u telefonisch contact met ons opneemt, kunnen wij ook audio-opnamen van uw gesprek verzamelen waarvan u op de hoogte wordt gebracht, met de mogelijkheid van bezwaar.  

Wanneer u contact met ons opneemt in de context van een service- of (pre)contractaanvraag, worden uw gegevens ook opgeslagen in ons systeem voor klantrelatiebeheer. De rechtsgrond is dat de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is om u de gevraagde informatie, producten of diensten te verstrekken zoals vereist volgens art. 6 (1) (b) AVG.  

We verwijderen uw gegevens zodra deze niet langer nodig zijn voor verdere communicatie of de contractuele relatie met u en er geen uitstaande lokale wettelijke bewaarverplichtingen zijn. 

 

Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens in geval van verwerking van gerechtvaardigd belang OF om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, gaat u naar het JDE Voorkeurencentrum, klikt u op de afmeldlink in een marketing-e-mail of neemt u contact met ons op via het vermelde e-mailadres. 

 

2. Hoe we persoonsgegevens delen en bekendmaken 

We zullen uw Persoonsgegevens niet delen, verkopen, overdragen of anderszins verspreiden aan derden, tenzij:  

 • dit wettelijk vereist is volgens Art. 6 (1) (c) AVG; 
 • vereist is voor het doel van uw contract in overeenstemming met art. 6 (1) (b) AVG,  
 • de derde partij namens ons optreedt als verwerker in overeenstemming met art. 28 AVG, als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met 26 AVG, of u hebt ons uitdrukkelijk toestemming gegeven om dit te doen in overeenstemming met art. 6 (1) (a) AVG of art. 49 (1) (a) AVG indien van toepassing. 

2.1. Gegevensoverdrachten 

We kunnen uw gegevens overdragen om juridische redenen of in het geval van een fusie of overname. In het geval dat een JDE-entiteit of haar activa worden overgenomen door of fuseren met een ander bedrijf, inclusief door faillissement, zullen we uw persoonsgegevens delen met een van onze rechtsopvolgers.  

We zullen uw persoonsgegevens ook aan derden bekendmaken (i) indien vereist door de toepasselijke wetgeving; (ii) als reactie op gerechtelijke procedures; (iii) als reactie op een verzoek van een bevoegde wetshandhavingsinstantie; (iv) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, of het publiek te beschermen; of (v) om de voorwaarden van een overeenkomst of de voorwaarden van onze website af te dwingen. 

2.1.1. Alle overdrachten van persoonsgegevens zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving en in overeenstemming met het interne beleid van JDE.  

 

Overdrachten naar dienstverleners: 

We maken gebruik van externe dienstverleners om namens ons diensten aan te bieden of te faciliteren en delen uw Persoonsgegevens met dergelijke dienstverleners voor zover nodig voor dergelijke dienstverleners om hun diensten namens ons uit te voeren.   

- Betalingsverwerking: we gebruiken betalingsdienstaanbieders om u te factureren voor goederen en diensten en voor creditcardverwerking; 

- Orderverwerking: we gebruiken verschillende verzend- en bezorgbedrijven om bestellingen uit te voeren, afhankelijk van het product en de locatie; 

- Klantenservice: we gebruiken verschillende klantenserviceproviders om de klantenservice te vergemakkelijken; 

- Cloudaanbieder: voor ons CRM-systeem en een externe provider voor de hosting van onze websites; 

- Marketing en reclame: we werken samen met mediabureaus zoals Havas Media om onze sociale media en andere advertentiecampagnes te leveren.    

We werken samen met bedrijven voor op interesses gebaseerde advertenties en gebruiken ook identiteitsfacilitators om ons te helpen onze consumenten te herkennen op onze websites, onze partnerwebsites en hun winkels. We werken ook samen met advertentienetwerken en andere aanbieders van advertenties ("Advertentie-aanbieders") die namens ons advertenties aanbieden en andere niet-aangesloten bedrijven op internet. Sommige van die advertenties kunnen worden afgestemd op uw interesses op basis van informatie die in de loop van de tijd op JDE-sites of op niet-aangesloten websites is verzameld.  

Het privacybeleid voor al het bovenstaande is te vinden op hun bedrijfswebsites. JDE is niet verantwoordelijk voor het beleid van externe aanbieders. 

2.2. Overdrachten buiten de EU en EER 

Houd er rekening mee dat met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU of de Europese Economische Ruimte (EER), er een risico bestaat dat lokale autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor beveiligings- en toezichtdoeleinden zonder u hiervan op de hoogte te stellen of u toe te staan juridische stappen te ondernemen. 

Om uw persoonsgegevens in deze context voldoende te beschermen, vallen alle bovenstaande gegevensoverdrachten onder een passend wettelijk overdrachtsmechanisme, zoals een adequaatheidsbesluit volgens art 45 AVG of standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen door de Europese Commissie in overeenstemming met art. 46 (2) (c) AVG. 

Wanneer u instemt met de overdracht van uw gegevens in overeenstemmingmet art 49 AVG, aan onze leveranciers of partners (zoals Google, Facebook, YouTube) in de VS, houd er dan rekening mee dat er een risico bestaat op ongeautoriseerde verwerking of toegang tot uw gegevens door lokale autoriteiten en dat u mogelijk niet in staat bent uw rechten in de VS effectief af te dwingen.  U kunt uw toestemming voor deze overdracht en gegevensverwerking op elk moment intrekken door uw cookievoorkeuren te wijzigen via onze cookiebanner of via het JDE Voorkeurencentrum. 

 

3. Reclame en marketing    

Als we uw toestemming hebben, gebruiken we uw persoonsgegevens voor advertenties, remarketing en (re)targeting.  We kunnen advertenties weergeven om partnerwebsites en hun winkels te targeten, en ook digitale bureaus gebruiken om onze sociale media en andere advertentiecampagnes te beheren. 

We kunnen uw gehashte e-mailadres en andere identificatiegegevens zoals naam, locatie, telefoonnummer en browsegedrag delen met onze marketingpartners, uitgevers en andere externe dienstaanbieders om te helpen bij onze gerichte advertenties op hun sites, apps of sociale medianetwerken.  We kunnen deze service ook gebruiken om nieuwe doelgroepen te bereiken die vergelijkbaar zijn met onze bestaande klanten op basis van hun kenmerken en andere identificatiegegevens.  

Aangepaste doelgroepen: Wij en onze partners kunnen ook demografische informatie, waaronder interesses en sociale connecties, vergelijken om groepen te segmenteren op basis van een geautomatiseerde geavanceerde matchingtechniek van overeenkomsten in hun profielen. Dit proces kan in realtime plaatsvinden en de matching kan onafhankelijk van het apparaat dat u gebruikt, worden uitgevoerd.   

Dit wordt gedaan door een versleutelde klantenlijst te uploaden naar een derde partij, of door een trackingtechnologie van een derde partij op onze website op te nemen. De derde partij matcht vervolgens personen die zowel in onze gegevens als in hun gegevens voorkomen. Vanwege de manier waarop dit matchingsproces werkt, kan de derde partij onze versleutelde klantenlijst niet lezen als ze deze nog niet hebben. 

We gebruiken de aangepaste doelgroepfunctionaliteiten van Facebook, Google, LinkedIn en andere sociale netwerken om persoonlijke gegevens te vergelijken met gebruikersgegevens van het platform die het sociale netwerk al beheert om advertenties op de relevante doelgroepen te richten.  

JDE heeft geen invloed op de geavanceerde matchingprocessen of welke gegevens door de derde partij worden geëvalueerd ten behoeve van het aanmaken van deze referentiegroepen 

U kunt zich afmelden voor deze aangepaste doelgroepen, pixels en vergelijkbare technologieën via onze website-cookiebanner, door browsergebaseerde adblockers te gebruiken of door uw privacy-instellingen te beheren binnen uw sociale mediaplatforms.  

Als u besluit dat u dergelijke op uw doelgroep gebaseerde communicatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door de instructies in elke dergelijke communicatie te volgen of door uw privacy-instellingen aan te passen binnen het relevante digitale mediaplatform. 

   

Personalisatie (offline en online). Met uw toestemming (indien vereist), kunnen we uw persoonsgegevens (inclusief uw JDE-transacties en online interesses) gebruiken om uw voorkeuren en gewoonten te analyseren, te anticiperen op uw behoeften op basis van onze analyse van uw profiel, uw ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren en u gerichte advertenties en inhoud te bieden. 

U kunt zich afmelden voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel door uw cookievoorkeuren te wijzigen via onze cookiebanner of door de instructies in dergelijke marketingcommunicatie te volgen. 

3.1. Affiliate- en partneradvertenties 

We gebruiken uw persoonsgegevens om u informatie te sturen (bijv. marketingcommunicatie of advertenties) over onze goederen en diensten en die van onze partners.  Sommige van deze communicatie of advertenties worden weergegeven op websites van derden en/of op sociale netwerken. Indien nodig zullen we uw toestemming verzamelen voordat we u dergelijke informatie, e-mails of advertenties sturen of tonen.  

U kunt uw toestemming  tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden intrekken of hier bezwaar tegen maken door uw cookievoorkeuren te wijzigen via onze cookiebanner of door de instructies in dergelijke marketingcommunicatie te volgen.  

De advertentie- en marketingverwerking zoals hierboven beschreven kan worden gedaan door gelieerde marketingpartners, partners of andere derde partijen.  Sommige van deze bedrijven en derde partijen zijn mogelijk gevestigd in de VS en andere landen buiten de Europese Unie (EU)/Europese Economische Ruimte (EER).  Om uw persoonlsgegevens in deze context voldoende te beschermen, vallen alle bovenstaande gegevensoverdrachten onder de toepasselijke wettelijke overdrachtsmechanismen, zoals de standaardbepalingen voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn aangenomen in overeenstemming met art. 46 (2) (c) AVG, een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of uw toestemming in overeenstemming met art. 49 AVG.  

Wanneer de gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt op basis van uw toestemming (in overeenstemming met art. 49 (1) (a) AVG), houd er dan rekening mee dat er een risico bestaat op ongeoorloofde verwerking van of toegang tot uw gegevens door lokale autoriteiten en dat u mogelijk niet in staat om uw rechten effectief af te dwingen.  U kunt uw toestemming voor deze overdracht en gegevensverwerking op elk moment intrekken door uw cookievoorkeuren te wijzigen via onze toestemmingsbanner, toegankelijk via , of via het JDE Voorkeurencentrum. 

 

Meer informatie over de verwerking van advertentie- en targetingcookies en trackers vindt u in ons Cookie-gedeelte hieronder of in het privacybeleid van de betreffende aanbieder.  

 

4. Bewaarperiodes 

Tenzij anders vermeld in dit beleid, zullen we uw persoonsgegevens verwijderen als ze niet langer nodig zijn voor de relevante verwerkingsdoeleinden en er geen wettelijke bewaarverplichtingen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 

 

5. Cookies 

Hoe u uw cookievoorkeuren beheert OF uw toestemming intrekt 

U kunt uw toestemming intrekken of bezwaar maken (“afmelden”) tegen het plaatsen van cookies door uw cookie-instellingen op elk moment aan te passen via onze toestemmingsbanner, toegankelijk via .  

5.1. Cookies en trackingtechnologieën 

JDE en onze externe partners gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, tags, webbakens en vergelijkbare technologieën (“cookies”), en andere identificatiegegevens om u de best mogelijke service te bieden en de prestaties van onze website te optimaliseren. Deze cookies kunnen ons ook helpen uw voorkeuren te onthouden, gebruikersinteracties te begrijpen en onze website en marketingcommunicatie te personaliseren.  

Houd er rekening mee dat het gebruik van inhoud en functies van derden ertoe kan leiden dat uw gegevens buiten de EU of de EER worden verwerkt. In sommige landen, zoals de VS, bestaat het risico dat autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor beveiligings- en toezichtdoeleinden zonder u hiervan op de hoogte te stellen of u toestemming te geven juridische stappen te ondernemen. 

Wanneer wij gebruikmaken van providers of samenwerken met derden in landen buiten de EU of de EER, zonder een passend beschermingsniveau en u uw toestemming geeft voor de verwerking, is de overdracht naar dit niet-EU/EER-land gebaseerd op art. 49 (1) (a) AVG. 

Meer informatie over ons cookiegebruik en dat van de externe partners en/of providers waarmee we samenwerken, is beschikbaar in het gedeelte Cookie-informatie hieronder. 

5.2. Cookie-informatie 

Bijgewerkte informatie over cookies en bijbehorende leveranciers is beschikbaar op de cookiebanner.   

5.2.1. Strikt noodzakelijke cookies 

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties van u die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of u te waarschuwen voor deze cookies, maar sommige delen van de site zullen niet meer werken.  

Deze cookies slaan doorgaans geen persoonsgegevens op. In het uitzonderlijke geval dat deze cookies een persoonlijke referentie toelaten, is de verwerking gebaseerd op gerechtvaardigd belang.  

 

Cookie/Aanbieder

Doel

Bewaarperiode

Mate van gegevensbescherming 

Een vertrouwen  

Platform voor toestemmingsbeheer 

Gegevens worden 1 jaar bewaard - of - eerder als cookies van het apparaat worden verwijderd of toestemming wordt ingetrokken. 

Vewerking binnen EU/EER  

Google VS 

Verstrekking van Google Tag Manager die het beheer van tags voor tracking, site-analyse, remarketing, enz. faciliteert.  

Google Tag Manager verzamelt, bewaart of deelt geen informatie over bezoekers.  

Geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De gegevens worden verzonden op basis van art. 49 (1) van de AVG. 

 

5.3. Functionele cookies 

Functionele cookies stellen onze website in staat om keuzes die u maakt te onthouden, uw ervaring te verbeteren en de reactiesnelheid en efficiëntie te verbeteren door bepaalde vaak gebruikte informatie op te slaan. Ze helpen bijvoorbeeld om uw weergavevoorkeuren te onthouden (bijv. taal, lettergrootte), de inhoud van uw winkelmandje, uw inloggegevens opslaan, de website perfect passend maken voor uw apparaat, of een door u gebruikte zoekterm of filter onthouden.  U kunt ervoor kiezen om sommige van deze cookies niet toe te staan; dit kan echter van invloed zijn op uw ervaring met de site en de diensten die we kunnen aanbieden. 

De rechtsgrond is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) (a) van de AVG of ons gerechtvaardigde belang, indien van toepassing. 

 

Cookie/ 
Aanbieder

Doel

Bewaarperiode

Mate van gegevensbescherming 

Amazon 

AWSALBCORS 

Deze cookie wordt beheerd door AWS en wordt gebruikt voor load balancing. 

7 dagen 

De AWSALB-cookies zijn versleuteld en bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. 

Amazon 

AWSALB 

AWS ELB-applicatie load balancer 

7 dagen 

De AWSALB-cookies zijn versleuteld en bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. 

 

5.4. Analytische cookies  

Deze cookies verzamelen geaggregeerde informatie over hoe u onze website gebruikt. We gebruiken ze voor webanalyse, om terugkerende bezoekers te herkennen en te meten, om ons te helpen ons online aanbod te verbeteren en om verschillende ontwerpideeën voor bepaalde pagina's te testen. Deze cookies helpen ons om te zien hoe effectief onze advertenties zijn en helpen om onze marketing relevanter te maken en uw ervaring te verbeteren.  

Dit werkt door ons in staat te stellen tijdelijke en/of sessiecookies op uw eindapparaat op te slaan waartoe we toegang hebben om uw browser of apparaat te herkennen (bijvoorbeeld een browservingerafdruk of uw onverkorte IP-adres).  

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) (a) van de AVG als u uw toestemming hebt gegeven via onze toestemmingsbanner, toegankelijk via .  

Voor zover toegestaan door de nationale wetgeving, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met art. 6 (1) (f) AVG of andere toepasselijke lokale regelgeving.  U kunt zich op elk moment afmelden voor deze verwerking via onze cookiebanner. 

Sommige van deze analytische cookies kunnen worden geplaatst door externe bedrijven in de VS, zoals vermeld in de onderstaande tabel. Waar u instemt met de overdracht van uw gegevens (in overeenstemming met art. 49 AVG), aan onze leveranciers of partners (zoals Google ) in de VS, houd er dan rekening mee dat er een risico bestaat op ongeoorloofde verwerking van of toegang tot uw gegevens door lokale autoriteiten en dat u uw rechten in de VS mogelijk niet effectief kunt afdwingen.  U kunt uw toestemming voor deze overdracht en gegevensverwerking op elk moment intrekken door uw cookievoorkeuren te wijzigen via onze cookiebanner of via het JDE Voorkeurencentrum (alleen detailhandel).  

Externe aanbieder

Tools

Maximale bewaartermijn

Mate van gegevensbescherming

Google Ireland Limited/ Google LLC (VS) 

Google Analytics 

26 maanden 

Geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De gegevens worden verzonden op basis van art. 49 (1) (a) AVG. 

Hotjar Ltd. 

Hotjar 

12 maanden  

Geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De gegevens worden verzonden op basis van art. 49 (1) (a) AVG. 

 

5.5. Advertentiecookies en trackingtechnologieën 

Wij gebruiken deze cookies om u relevante advertenties te tonen op basis van een profiel van uw interesses. Deze kunnen via onze site worden ingesteld door onze advertentiepartners. Advertentiecookies slaan niet rechtstreeks persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op de unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als ju deze cookies niet toestaat, krijgt u minder gerichte advertenties te zien. 

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is uw toestemming die u te allen tijde kunt intrekken in overeenstemming met art. 6 (1) (a) van de AVG.  

We gebruiken ook trackingtechnologieën voor verschillende apparaten om ons te helpen marketinganalyses uit te voeren, aangepaste doelgroepen te creëren en u gerichte advertenties op andere websites te tonen op basis van uw bezoek aan onze websites.   

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet naleven door derden van afmeldverzoeken. 

Wat houdt cross-device tracking in? 

Als u zich met uw gebruikersgegevens aanmeldt bij de externe aanbieder, kunnen de respectieve identificatiekenmerken van verschillende browsers en eindapparaten met elkaar worden gekoppeld. Als de externe provider bijvoorbeeld een unieke ID heeft gemaakt voor elke laptop, desktopcomputer, smartphone of tablet die u gebruikt, kunnen deze individuele ID's aan elkaar worden gekoppeld zodra u zich aanmeldt bij een service van een derde partij met uw inloggegevens. Hierdoor kan de derde partij onze advertentiecampagnes op meerdere apparaten richten. 

 

Gedragsreclame  

We gebruiken ook technologie om uw interesse in onze producten te  begrijpen en in kaart te brengen/uw interesse in onze producten te volgen. We kunnen deze gebruiken om te begrijpen wat u het meest aanspreekt, zodat we onze aanbiedingen zo passend mogelijk kunnen maken. Dit kan onder meer het browsegedrag zijn om advertenties te maken met productaanbevelingen waarvan wij denken dat ze het beste verband houden met items die u mogelijk op onze website hebt bekeken. Deze advertenties worden vervolgens weergegeven/weergegeven op andere websites die u mogelijk bezoekt, meestal nieuwssites, videosites en blogs. Dit proces wordt gedragsreclame genoemd en hoewel de advertenties individueel op u lijken te zijn afgestemd, zijn de gegevens gebaseerd op geanonimiseerde analytische gegevens en inzichten die tijdelijk worden opgeslagen. 

Sommige van deze cookies en technologieën kunnen worden ingesteld door externe bedrijven in de VS, zoals vermeld in de onderstaande tabel. Wanneer u instemt met de overdracht van uw gegevens (in overeenstemming met art 49 AVG), naar onze leveranciers of partners (zoals Google, Facebook en YouTube) in de VS, houd er dan rekening mee dat er een risico bestaat op ongeautoriseerde verwerking of toegang tot uw gegevens door lokale autoriteiten en dat u mogelijk niet in staat bent uw rechten in de VS effectief af te dwingen.  U kunt uw toestemming voor deze overdracht en gegevensverwerking op elk moment intrekken door uw cookievoorkeuren te wijzigen via onze cookiebanner of via het JDE Voorkeurencentrum. 

 

Externe aanbieder

Tools

Doel

Maximale bewaartermijn

Mate van gegevensbescherming

Facebook (VS en-of Ierland) 

Facebook aangepaste doelgroep 

Het stelt ons in staat om de acties te volgen die mensen op onze websites ondernemen om doelgroepen op Facebook te creëren om doelgroepen te creëren en om nieuwe potentiële klanten/lookalikes te vinden. 

De maximale tijd dat betrokkenen in een Aangepaste doelgroep van onze website of mobiele app blijven, is 180 dagen. Na 180 dagen worden betrokkenen die op de website Aangepaste doelgroep zijn geweest, verwijderd, tenzij ze de website of mobiele app opnieuw bezoeken. 

Geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De gegevens worden verzonden op basis van art. 49 (1) (a) AVG. 

Google LLC (VS) 

DoubleClick Floodlight/ DoubleClick/ GA Audiences 

Met DoubleClick Floodlight kunnen we conversies bijhouden en rapporteren - de acties van gebruikers die onze site bezoeken nadat ze advertenties hebben bekeken of erop hebben geklikt - en de effectiviteit van campagnes rapporteren. 

 

Met DoubleClick kunnen we advertenties optimaliseren voor onsite gedrag, gebruikerskenmerken en interesses in digitale advertenties. Het helpt bij het beheren van digitale campagnes op websites en mobiele apparaten. 

 

Met GA Audiences kunnen we doelgroepen maken op Google Analytics voor remarketingdoeleinden en om mensen te bereiken die eerder betrokken waren bij onze producten/diensten. 

IP-adressen worden na 9 maanden geanonimiseerd en de gegevens in cookies worden na 18 maanden geanonimiseerd. 

Geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De gegevens worden verzonden op basis van art. 49 (1) (a) AVG. 

YouTube / Google (VS) 

Inhoudlevering  

YouTube is een platform dat eigendom is van Google voor het hosten en delen van video's. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via video's die zijn ingesloten in websites, die worden samengevoegd met profielgegevens van andere Google-services om gerichte advertenties weer te geven aan webbezoekers op een breed scala van hun eigen en andere websites. 

IP-adressen worden na 9 maanden geanonimiseerd en de gegevens in cookies worden na 18 maanden geanonimiseerd. 

Geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De gegevens worden verzonden op basis van art. 49 (1) (a) AVG. 

YouTube / Google (VS) 

VISITOR_INFO1_LIVE 

Deze cookie wordt gebruikt als een unieke identificatie om het bekijken van video's bij te houden. 

180 dagen 

Geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De gegevens worden verzonden op basis van art. 49 (1) (a) AVG. 

YouTube / Google (VS) 

YSC 

YouTube is een platform dat eigendom is van Google voor het hosten en delen van video's. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via video's die zijn ingesloten in websites, die worden samengevoegd met profielgegevens van andere Google-services om gerichte advertenties weer te geven aan webbezoekers op een breed scala van hun eigen en andere websites. 

Sessie 

Geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De gegevens worden verzonden op basis van art. 49 (1) (a) AVG. 

Teads Altice International Sarl 

Reclame  

Teads is het platform dat wordt gebruikt om de advertentieweergave te filteren op het gebruikersprofiel, zoals zijn interesses, locatie, gebruikt apparaat of pagina-inhoud, en om te voorkomen dat dezelfde advertentie meerdere keren aan dezelfde websitebezoeker wordt weergegeven.  

12 maanden 

Voldoende - EU-leverancier  

Yotpo Ltd. VS  

Yotpo  

Beoordelingen en recensies 

Onbeperkt 

Geen adequate  

mate van gegevensbescherming. De gegevens worden verzonden op basis van art. 49 (1) (a) AVG. 

 

6. Ingebedde video's 

Op onze websites sluiten we video's in die niet op onze servers worden gehost. Om ervoor te zorgen dat toegang tot onze websites met ingesloten video's niet automatisch leidt tot het downloaden van inhoud van derden, tonen we als eerste stap alleen lokaal gehoste voorbeeldafbeeldingen van de video's. Als gevolg hiervan ontvangt de externe provider geen informatie. 

Pas nadat u op de voorbeeldafbeelding hebt geklikt, wordt inhoud van de externe provider gedownload. Dit verschaft de derde partij de informatie dat u onze site hebt bezocht en de daarvoor technisch noodzakelijke gebruiksgegevens. Bovendien kan de externe aanbieder dan trackingtechnologieën implementeren. Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door de externe aanbieder. Door op de voorbeeldafbeelding te klikken, geeft u ons toestemming om inhoud van de externe aanbieder te downloaden. 

De inbedding is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) (a) AVG, op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven door op de voorbeeldafbeelding te klikken. Houd er rekening mee dat het insluiten van veel video's ertoe leidt dat uw gegevens buiten de EU of EER worden verwerkt. In sommige landen, zoals de VS, bestaat het risico dat autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor beveiligings- en toezichtdoeleinden zonder u hiervan op de hoogte te stellen of u toestemming te geven juridische stappen te ondernemen. Wanneer wij gebruik maken van aanbieders in derde landen zonder een passend beschermingsniveau en u uw toestemming geeft, is de doorgifte naar dit derde land gebaseerd op art. 49 (1) (a) AVG. 

 

Externe aanbieder 

Mate van gegevensbescherming 

Intrekking van toestemming 

YouTube / Google (VS) 

Geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De gegevens worden verzonden op basis van art. 49 (1) (a) AVG. 

Als u op een voorbeeldafbeelding klikt, wordt de inhoud van de externe aanbieder onmiddellijk gedownload. 

Om uw toestemming in te trekken, wijzigt u uw instellingen via onze banner onder deel 3 hierboven  

Vimeo (VS) 

Geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De gegevens worden verzonden op basis van art. 49 (1) (a) AVG. 

Als u op een voorbeeldafbeelding klikt, wordt de inhoud van de externe aanbieder onmiddellijk gedownload. 

Om uw toestemming in te trekken, wijzigt u uw instellingen onder deel 3 hierboven. 

 

7. Captcha 

Om onze webformulieren te beschermen tegen geautomatiseerde verzoeken, gebruiken we het systeem Google reCAPTCHA van Google LLC. Binnen de captcha-functie wordt u mogelijk gevraagd om een specifieke taak uit te voeren of om bepaalde selectievakjes aan te klikken. De daarbij benodigde gebruikersinvoer en eventueel de muisbewegingen worden gebruikt om te bepalen of de invoer afkomstig is van een persoon of van een geautomatiseerd programma. 

Aangezien de Captcha-functie wordt geleverd door een derde partij, zal het weergeven van de captcha ertoe leiden dat inhoud van derden wordt gedownload. Dit verschaft de derde partij de informatie dat u onze site hebt bezocht en de daarvoor technisch noodzakelijke gebruiksgegevens. Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door de externe aanbieder. 

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) (a) AVG. U verklaart uw toestemming door gebruik te maken van onze webformulieren die worden beschermd door reCAPTCHA. Op deze pagina's wordt een bijbehorende indicator weergegeven. 

Houd er rekening mee dat het gebruik van de Captcha-functie ertoe kan leiden dat uw gegevens buiten de EU of EER worden verwerkt. In sommige landen bestaat het risico dat autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor beveiligings- en bewakingsdoeleinden zonder u hiervan op de hoogte te stellen of u in staat te stellen juridische stappen te ondernemen. Wanneer wij gebruik maken van aanbieders in derde landen zonder een passend beschermingsniveau en u uw toestemming geeft, is de doorgifte naar dit derde land gebaseerd op art. 49 (1) (a) AVG. 

 

8. Gegevensverwerking via sociale media 

8.1. Plug-ins 

We kunnen het gebruik van plug-ins voor sociale media zoals Facebook, Twitter, Instagram en YouTube op onze website inschakelen. Om redenen van gegevensbescherming integreren we deze plug-ins voor sociale media echter alleen in gedeactiveerde vorm. Daarom worden er bij het bezoeken van onze websites geen gegevens naar sociale mediadiensten verzonden, tenzij u de betreffende sociale plug-in activeert door op de voorbeeldafbeelding of het pictogram te klikken dat is verbonden met het gewenste sociale-mediaplatform.  

Als u op een plug-in klikt, ontvangt het social media-platform informatie over uw bezoek aan onze websites. Dit gebeurt ongeacht of u een account hebt geregistreerd bij de betreffende sociale mediaservice. Als u bent ingelogd, kunnen de gegevens direct worden toegewezen aan uw social media-profiel. Ze kunnen deze informatie ook gebruiken om gebruikersprofielen aan te maken op basis van uw gegevens en deze te gebruiken voor gepersonaliseerde advertenties. 

JDE is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en/of de praktijken van derden. Wanneer u een andere website of platform activeert of linkt naar een andere website of platform, dient u het privacybeleid op die site of dat platform te lezen.  

De wettelijke basis voor deze integratie is uw toestemming volgens art. 6 (1) (a) AVG als u uw toestemming hebt gegeven door op de voorbeeldafbeelding te klikken. Houd er rekening mee dat de integratie van veel sociale plug-ins betekent dat uw gegevens buiten de EU of EER worden verwerkt. In sommige landen bestaat het risico dat autoriteiten toegang hebben tot de gegevens voor beveiligings- en toezichtdoeleinden zonder dat u op de hoogte wordt gesteld of het recht heeft om in beroep te gaan.  

Als we providers in derde landen gebruiken zonder een passend beschermingsniveau en u uw toestemming geeft, is de overdracht naar dit derde land gebaseerd op art. 49 (1) (a) AVG. 

Als u niet langer wilt dat uw persoonsgegevens door de geactiveerde sociale plug-ins worden verwerkt, kunt u toekomstige verwerking voorkomen door niet op de voorbeeldafbeelding of het pictogram van de respectieve sociale plug-in te klikken.  

8.2. Sociale mediapagina's 

JDE is, naast de aanbieder van het social mediaplatform (platform provider), als verwerkingsverantwoordelijke medeverantwoordelijk voor de verwerkingsactiviteiten met betrekking tot uw gegevens. De platformaanbieder bepaalt daarbij primair het doel en de middelen van de verwerkingsactiviteiten, waarop wij slechts in beperkte mate invloed kunnen uitoefenen. Voor zover we invloed kunnen uitoefenen op of parameters kunnen instellen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, zullen we, binnen onze mogelijkheden, maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de platformaanbieder uw gegevens verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. 

Wij exploiteren de volgende sociale mediasites: 

 • Twitter: [https://twitter.com/  
 • Facebook: [https://www.facebook.com/ 
 • YouTube: [https://www.youtube.com/user/ 
 • Pinterest: [https://www.pinterest.com/ 
 • Instagram: [https://www.instagram.com 
 • Snapchat: https://www.snap.com 
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com 
 • TikTok: https://www.tiktok.com 

Sommige van deze sociale mediaplatforms bevinden zich buiten de EU of EER en daarom bestaat het risico dat de niet-EU- of EER-autoriteiten toegang hebben tot uw gegevens voor beveiligings- en controledoeleinden zonder dat u op de hoogte wordt gesteld of het recht heeft om in beroep te gaan. Wanneer deze platforms zich in derde landen bevinden zonder een passend beschermingsniveau en u uw toestemming geeft voor de verwerking, is de overdracht naar dit derde land gebaseerd op art. 49 (1) (a) AVG. 

8.2.1. Sociale mediagegevensverwerking 

De gegevens die u rechtstreeks op onze sociale media-pagina's verstrekt, zoals opmerkingen, video's, foto's, vind-ik-leuks, tweets, enz., worden gepubliceerd door het sociale media-platform. De verwerking door ons is gebaseerd op art. 6 (1) (f) AVG die verwijst naar verwerking die wordt gedaan in ons rechtvaardigd belang. 

Als onderdeel van deze verwerking kunnen we: 

 • Met u communiceren via het social mediaplatform; 
 • Uw inhoud delen op een van onze sociale media-pagina's en op onze website; 
 • U kunt deelnemen aan wedstrijden en/of loterijen. 

 

8.2.2. Gegevensverwerking door de aanbieder van het social mediaplatform 

We gebruiken verschillende social mediaplatforms en functionaliteiten op onze websites. We gebruiken met name Facebook Connect, een applicatie voor eenmalige aanmelding waarmee gebruikers via hun Facebook-accounts op andere websites kunnen communiceren.  

De aanbieder van het sociale mediaplatform maakt gebruik van webtrackingmethoden. Webtracking kan ook plaatsvinden onafhankelijk van het feit of u bent ingelogd of geregistreerd op het sociale mediaplatform. Helaas kunnen we de webtrackingmethoden van het sociale mediaplatform niet beïnvloeden of beperken. 

Houd er rekening mee dat de platformaanbieder uw profiel- en gedragsgegevens kan gebruiken om onder andere uw gewoonten, persoonlijke relaties en voorkeuren te evalueren. Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw gegevens door de platformaanbieder. 

Raadpleeg het privacybeleid van de platformaanbieder voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van gegevensverzameling en gegevensanalyse door het sociale netwerk, evenals uw opties om instellingen te wijzigen en hoe u uw privacy kunt beschermen. 

 

9. Gegevensbeveiliging 

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens zo volledig mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang. Deze maatregelen omvatten coderingsprocedures op onze webpagina's. Uw gegevens worden via internet met TLS-codering van uw computer naar onze server en vice versa overgebracht. 

U herkent dit aan het slotsymbool in de statusbalk van uw browser en de adresregel die begint met https://. 

 

10. Uw rechten als betrokkene 

De AVG verleent u bepaalde rechten als betrokkene, waaronder: 

Rechten 

Toelichting  

Recht op toegang (art. 15 AVG) 

U hebt het recht om bevestiging te krijgen of persoonsgegevens over u worden verwerkt; als dit het geval is, hebt u het recht om geïnformeerd te worden over deze persoonsgegevens en om de informatie vermeld in art. 15 AVG. 

Recht op rectificatie (art. 16 AVG) 

U heeft het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen, onder meer door middel van het onverwijld verstrekken van een aanvullende verklaring. 

Recht op gegevenswissing (art. 17 AVG) 

U hebt het recht om zonder onnodige vertraging uw persoonsgegevens te laten wissen als een van de redenen vermeld in art. 17 AVG is van toepassing. 

Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG) 

U hebt het recht om de beperking van de verwerking te vragen als een van de voorwaarden vermeld in art. 18 AVG is voldaan, bijvoorbeeld als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.  

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG) 

In bepaalde gevallen, die in detail worden vermeld in art. 20 AVG, hebt u het recht om de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen, of te verzoeken dat deze gegevens aan een derde partij worden overgedragen. 

Recht om toestemming in te trekken (art. 7 AVG) 

Als de verwerking van gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken in overeenstemming met art. 7 (3) AVG. Houd er rekening mee dat de intrekking alleen van kracht is voor de toekomst. Verwerkingen die plaatsvonden vóór de herroeping worden niet beïnvloed. 

Recht van bezwaar (art. 21 AVG) 

Als gegevens worden verzameld op basis van art. 6 (1) (f) AVG (gegevensverwerking ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen) of op basis van art. 6 (1) (e) AVG (gegevensverwerking met het oog op de bescherming van openbare belangen of bij de uitoefening van openbaar gezag), hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. We zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij er dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als gegevens nog steeds nodig zijn voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. 

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG) 

Volgens art. 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de voorschriften voor gegevensbescherming. Dit recht kan met name worden uitgeoefend bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermoedelijke inbreuk. 

 

Opkomen voor uw rechten 

U kunt de bovengenoemde rechten doen gelden door contact met ons op te nemen via de contactgegevens op onze website-afdruk met bedrijfsgegevens of via: privacy@JDEcoffee.com. 

U kunt ook contact opnemen met onze Klantenservice of Consumentenservice via het lokale telefoonnummer en het lokale e-mailadres op de website. 

 

11. Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming 

Onze Global Compliance Officer en externe functionaris voor gegevensbescherming zijn beschikbaar voor meer informatie over gegevensbescherming. 

JDE Global Compliance Officer   
privacy@JDEcoffee.com  

FIRST PRIVACY GmbH, 
Konsul-Smidt-Str. 88,  
28217 Bremen, Duitsland 
www.first-privacy.com  
office@first-privacy.com